Skip til hoved indholdet
  Hjem Specialundervisning for voksne Hold for voksne

Hold for voksne

Vi tilbyder undervisning til forskellige voksne målgrupper på VUK. Undervisningen tilpasses dine forudsætninger og behov. Læs om vores forskellige målgrupper.

Indlæringsvanskeligheder

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til personer med indlæringsvanskeligheder forårsaget af for eksempel:

 • Udviklingshæmning
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme
 • ADHD
 • Cerebral parese 

Undervisningen tilbydes til personer, der i væsentlig grad er begrænset i deres livsudfoldelse på grund af deres handicap. Det er ingen hindring, at du sidder i kørestol, men skolen har ikke et toilet med lift.

Målsætning

Målet er at:

 • afhjælpe eller begrænse virkningerne af elevens funktionsnedsættelse
 • forbedre mulighederne for at kunne deltage aktivt i samfundslivet

Vi arbejder ud fra individuelle målsætninger, og indholdet skal kunne overføres til hverdagen. 

Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkeltes elevs forudsætninger og behov. Undervisningen foregår på mindre hold, der er sammensat af hensyn til den enkelte elev og med muligheden for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation.

Undervisningen foregår 1-2 gange ugentligt i 2 lektioner.

Der kan ved behov etableres kurser af kortere varighed med andet indhold.

Indhold

Matematik

I dette forløb arbejdes der med at opnå en matematisk forståelse, så du bedre kan forstå den matematik, du møder i din hverdag.

Der kan være fokus på at:

 • udvikle talforståelsen
 • udvikle grundlæggende færdigheder
 • planlægge indkøb
 • kende penges værdi
 • beregne og vurdere pris
 • bruge lommeregner


Dansk

I dette forløb arbejdes der med at forbedre læse- og skrivefærdigheder.

Der kan være fokus på at:

 • øge læsehastighed
 • stave og skrive små ord
 • læse og skrive lette tekster
 • benytte hjælpeprogrammer (kompenserende IT), der kan lette hverdagens udfordringer.

IT

I dette forløb arbejdes der med at kunne begå sig i den elektroniske verden.

Der kan være fokus på at benytte:

 • grundlæggende betjening af devices
 • hjælpeprogrammer til mobil, tablet og computer
 • MitID 
 • e-Boks
 • e-mail
 • sociale medier (Facebook, Instagram, …)
 • apps
 • digital kalender


Der kan ved behov etableres kurser af kortere varighed med andet indhold.

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 

Indlæringsvanskeligheder

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til personer med indlæringsvanskeligheder forårsaget af for eksempel:

 • Udviklingshæmning
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme
 • ADHD
 • Cerebral parese 

Undervisningen tilbydes til personer, der i væsentlig grad er begrænset i deres livsudfoldelse på grund af deres handicap. Det er ingen hindring, at du sidder i kørestol, men skolen har ikke et toilet med lift.

Målsætning

Målet er at:

 • afhjælpe eller begrænse virkningerne af elevens funktionsnedsættelse
 • forbedre mulighederne for at kunne deltage aktivt i samfundslivet

Vi arbejder ud fra individuelle målsætninger, og indholdet skal kunne overføres til hverdagen. 

Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkeltes elevs forudsætninger og behov. Undervisningen foregår på mindre hold, der er sammensat af hensyn til den enkelte elev og med muligheden for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation.

Undervisningen foregår 1-2 gange ugentligt i 2 lektioner.

Der kan ved behov etableres kurser af kortere varighed med andet indhold.

Indhold

Matematik

I dette forløb arbejdes der med at opnå en matematisk forståelse, så du bedre kan forstå den matematik, du møder i din hverdag.

Der kan være fokus på at:

 • udvikle talforståelsen
 • udvikle grundlæggende færdigheder
 • planlægge indkøb
 • kende penges værdi
 • beregne og vurdere pris
 • bruge lommeregner


Dansk

I dette forløb arbejdes der med at forbedre læse- og skrivefærdigheder.

Der kan være fokus på at:

 • øge læsehastighed
 • stave og skrive små ord
 • læse og skrive lette tekster
 • benytte hjælpeprogrammer (kompenserende IT), der kan lette hverdagens udfordringer.

IT

I dette forløb arbejdes der med at kunne begå sig i den elektroniske verden.

Der kan være fokus på at benytte:

 • grundlæggende betjening af devices
 • hjælpeprogrammer til mobil, tablet og computer
 • MitID 
 • e-Boks
 • e-mail
 • sociale medier (Facebook, Instagram, …)
 • apps
 • digital kalender


Der kan ved behov etableres kurser af kortere varighed med andet indhold.

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 

Flygtninge og indvandrere med funktionsnedsættelser

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til flygtninge og indvandrere med funktionsnedsættelser. Det kan være personer, der har problemer med:

 • At tilegne sig det danske sprog
 • At opfylde andre af samfundets integrationsmål, for eksempel aktivt medborgerskab og selvforsørgelse
 • At kommunikere med barnets skole eller medarbejdere på en praktikplads

Målsætning

Målet med undervisningen er at:

 • Udvikle elevernes dansksproglige og kulturelle kompetencer
 • Styrke identitet og selvværd
 • Afdække ressourcer og interesser
 • Finde handlemuligheder
 • Forøge livskvalitet

Vi arbejder ud fra individuelle målsætninger, og undervisningen skal kunne støtte eleven i at etablere et almindeligt hverdagsliv i det danske samfund.

Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkelte elevs muligheder og behov. Der undervises på mindre hold, hvilket også giver mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Undervisningen foregår på mindre hold, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre i en lignende situation.

Undervisningen foregår 1-2 gange ugentligt i 2 lektioner.

Indhold

Der arbejdes med sproglige situationer, som eleverne kan opleve problemer med. Eleverne øver relevant ordforråd, fraser og strategier til at fremme kommunikationen.

Kultur- og samfundsforhold inddrages, hvor det naturligt kan indgå i undervisningen, og når eleverne har spørgsmål dertil.

Eksempler på aktiviteter:

 • Samtaleøvelser
 • Udtaleøvelser
 • Spil
 • Sang
 • Læsning
 • Lytteøvelser
 • Skriveøvelser
 • Brug af hjemmesider
 • Skrive sms
 • Brug af Ipad

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 

Flygtninge og indvandrere med funktionsnedsættelser

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til flygtninge og indvandrere med funktionsnedsættelser. Det kan være personer, der har problemer med:

 • At tilegne sig det danske sprog
 • At opfylde andre af samfundets integrationsmål, for eksempel aktivt medborgerskab og selvforsørgelse
 • At kommunikere med barnets skole eller medarbejdere på en praktikplads

Målsætning

Målet med undervisningen er at:

 • Udvikle elevernes dansksproglige og kulturelle kompetencer
 • Styrke identitet og selvværd
 • Afdække ressourcer og interesser
 • Finde handlemuligheder
 • Forøge livskvalitet

Vi arbejder ud fra individuelle målsætninger, og undervisningen skal kunne støtte eleven i at etablere et almindeligt hverdagsliv i det danske samfund.

Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkelte elevs muligheder og behov. Der undervises på mindre hold, hvilket også giver mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Undervisningen foregår på mindre hold, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre i en lignende situation.

Undervisningen foregår 1-2 gange ugentligt i 2 lektioner.

Indhold

Der arbejdes med sproglige situationer, som eleverne kan opleve problemer med. Eleverne øver relevant ordforråd, fraser og strategier til at fremme kommunikationen.

Kultur- og samfundsforhold inddrages, hvor det naturligt kan indgå i undervisningen, og når eleverne har spørgsmål dertil.

Eksempler på aktiviteter:

 • Samtaleøvelser
 • Udtaleøvelser
 • Spil
 • Sang
 • Læsning
 • Lytteøvelser
 • Skriveøvelser
 • Brug af hjemmesider
 • Skrive sms
 • Brug af Ipad

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 

Senhjerneskade

Under målgruppen Senhjerneskade har vi 2 målgrupper:

 • Hjernegruppen
 • Sprog - og taleundervisning

Hjernegruppen

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til personer med en erhvervet hjerneskade forårsaget af for eksempel:

 • hjerneblødning
 • blodprop
 • cancer
 • ulykke

Undervisningen tilbydes personer, der på grund af deres handicap i væsentlig grad er begrænset i deres livsudfoldelse. Det kan være på grund af begrænsninger i sprog og kommunikation samt vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og hukommelse. 

Desuden kan mange være ramt på de eksekutive funktioner som problemløsning, beslutninger, planlægning og overblik.

Målsætning

Målet er at:

 • Afhjælpe eller begrænse virkningerne af elevernes funktionsnedsættelser
 • Forbedre mulighederne for at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

Vi arbejder derfor ud fra individuelle målsætninger, og indholdet skal kunne overføres til hverdagen.

Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkeltes muligheder og behov.

Undervisningen foregår på mindre hold på maksimalt 8 deltagere, der er sammensat ud fra hensynet til den enkelte. Det giver også mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation.

Undervisningen foregår typisk én gang om ugen i 2-4 lektioner med indlagte pauser undervejs


Indhold

I undervisningen arbejdes der med at finde kompenserende strategier, der passer til den enkelte, så eleven bliver opmærksom på egne styrker og behov. 

Eksempler på aktiviteter:

 • Siden sidst med kaffe og te
 • Motion med øvelser, som stimulerer hjernen
 • Nyheder fra ind- og udland
 • Kognitiv stimulation, for eksempel opgaver på iPad, PC eller skriftlige opgaver
 • Hjælp til anvendelse af iPad, tablet, computer og mobiltelefon
 • Sprogtræning, kommunikation og læsning
 • Samtaler om for eksempel sociale spilleregler og energiforvaltning
 • Taletræning
 • Udflugter 

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Sprog- og taleundervisning

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til personer med:

 • sprogvanskeligheder (afasi)
 • kognitive kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade.

Undervisningen tilbydes voksne, der på grund af en hjerneskade kan føle sig begrænset i evnen til at forstå, tale, læse og skrive.

Målsætning

Målet med undervisningen er at:

 • afhjælpe og begrænse følgerne af den enkeltes sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Undervisningens formål er at bidrage til, at den enkelte udvikler evnen til at kommunikere så godt som muligt og give indblik i og forståelse for egen livssituation. 

Vi arbejder derfor ud fra individuelle målsætninger, og undervisningen skal kunne støtte eleven i at deltage aktivt i samfundslivet.


Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkeltes muligheder og behov.

Undervisningen foregår på mindre hold, der er sammensat ud fra hensynet til den enkelte. Det giver også mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation. Der er også mulighed for at modtage soloundervisning i en kortere periode.

Undervisningen foregår typisk 1 gang om ugen i 1-2 lektioner.

Indhold

Undervisningen retter sig mod at styrke de kommunikative kompetencer, så eleven opnår en følelse af at være i stand til at forstå og blive forstået.

Der arbejdes i undervisningen med at finde gode kommunikative strategier, der passer til den enkelte, så eleven bliver opmærksom på egne styrker og behov.

Eksempler på aktiviteter:

 • Samtaleøvelser 
 • Brug af personlig kommunikationsbog
 • Strategier til at finde ord
 • Strategier til at strukturere en samtale
 • Arbejde med mimik og gestus
 • Spille spil
 • Synge og lytte til musik
 • Træning af opmærksomhed og hukommelsesfunktion
 • Brug af kompenserende hjælpemidler 

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Senhjerneskade

Under målgruppen Senhjerneskade har vi 2 målgrupper:

 • Hjernegruppen
 • Sprog - og taleundervisning

Hjernegruppen

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til personer med en erhvervet hjerneskade forårsaget af for eksempel:

 • hjerneblødning
 • blodprop
 • cancer
 • ulykke

Undervisningen tilbydes personer, der på grund af deres handicap i væsentlig grad er begrænset i deres livsudfoldelse. Det kan være på grund af begrænsninger i sprog og kommunikation samt vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og hukommelse. 

Desuden kan mange være ramt på de eksekutive funktioner som problemløsning, beslutninger, planlægning og overblik.

Målsætning

Målet er at:

 • Afhjælpe eller begrænse virkningerne af elevernes funktionsnedsættelser
 • Forbedre mulighederne for at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

Vi arbejder derfor ud fra individuelle målsætninger, og indholdet skal kunne overføres til hverdagen.

Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkeltes muligheder og behov.

Undervisningen foregår på mindre hold på maksimalt 8 deltagere, der er sammensat ud fra hensynet til den enkelte. Det giver også mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation.

Undervisningen foregår typisk én gang om ugen i 2-4 lektioner med indlagte pauser undervejs


Indhold

I undervisningen arbejdes der med at finde kompenserende strategier, der passer til den enkelte, så eleven bliver opmærksom på egne styrker og behov. 

Eksempler på aktiviteter:

 • Siden sidst med kaffe og te
 • Motion med øvelser, som stimulerer hjernen
 • Nyheder fra ind- og udland
 • Kognitiv stimulation, for eksempel opgaver på iPad, PC eller skriftlige opgaver
 • Hjælp til anvendelse af iPad, tablet, computer og mobiltelefon
 • Sprogtræning, kommunikation og læsning
 • Samtaler om for eksempel sociale spilleregler og energiforvaltning
 • Taletræning
 • Udflugter 

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Sprog- og taleundervisning

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til personer med:

 • sprogvanskeligheder (afasi)
 • kognitive kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade.

Undervisningen tilbydes voksne, der på grund af en hjerneskade kan føle sig begrænset i evnen til at forstå, tale, læse og skrive.

Målsætning

Målet med undervisningen er at:

 • afhjælpe og begrænse følgerne af den enkeltes sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Undervisningens formål er at bidrage til, at den enkelte udvikler evnen til at kommunikere så godt som muligt og give indblik i og forståelse for egen livssituation. 

Vi arbejder derfor ud fra individuelle målsætninger, og undervisningen skal kunne støtte eleven i at deltage aktivt i samfundslivet.


Form og struktur

Undervisningen er tilpasset den enkeltes muligheder og behov.

Undervisningen foregår på mindre hold, der er sammensat ud fra hensynet til den enkelte. Det giver også mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation. Der er også mulighed for at modtage soloundervisning i en kortere periode.

Undervisningen foregår typisk 1 gang om ugen i 1-2 lektioner.

Indhold

Undervisningen retter sig mod at styrke de kommunikative kompetencer, så eleven opnår en følelse af at være i stand til at forstå og blive forstået.

Der arbejdes i undervisningen med at finde gode kommunikative strategier, der passer til den enkelte, så eleven bliver opmærksom på egne styrker og behov.

Eksempler på aktiviteter:

 • Samtaleøvelser 
 • Brug af personlig kommunikationsbog
 • Strategier til at finde ord
 • Strategier til at strukturere en samtale
 • Arbejde med mimik og gestus
 • Spille spil
 • Synge og lytte til musik
 • Træning af opmærksomhed og hukommelsesfunktion
 • Brug af kompenserende hjælpemidler 

For personer, der bor i Aalborg Kommune, er undervisningen gratis. Kontakt os for mere information. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Kontakt

VUK - Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation

Studievej 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 52 52

Skriv til os

VUK - Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation

Studievej 5
9400 Nørresundby

Telefon: 99 82 52 52
vuk-aalborg@aalborg.dk

Åbningstider

Mandag: 7.00-15.00
Tirsdag: 7.00-15.00
Onsdag: 7.00-15.00
Torsdag: 7.00-15.00
Fredag: 7.00-14.00