Visitation til STU

Hvis du ønsker at tage en STU, kræver det, at du bliver visiteret.


Du skal henvende dig til din uddannelsesvejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din bopælskommune. Så hjælper de dig med at lave indstillingspapirer til visitationsudvalget i din kommune. Du kan  følge linket til UU Aalborgs hjemmeside.

Der foretages løbende visitationer, men hovedparten visiteres med opstart på STU stedet i august.

Del indhold