Erhvervsrettede praktikker

En del af din STU består af praktikker. På VUK kan du både komme i interne praktikker og eksterne virksomhedspraktikker.

Praktikkerne er vidt forskellige og tager udgangspunkt i dine ønsker og interesser. De skal også tage udgangspunkt i det brede arbejdsmarked, og hvor man har brug for arbejdskraft.

Vi laver både interne praktikker, praktikker i beskyttet beskæftigelse og eksterne virksomhedspraktikker. I de interne praktikker får du erfaringer med forskellige arbejdsområder i kendte omgivelser og trygge rammer på VUK. I de eksterne virksomhedspraktikker samarbejder vi med lokale virksomheder, forretninger og kommunale tilbud. Her afprøves dine erhvervsevner, og du får erfaring med arbejdsmarkedet.

Praktikvejlederne fra VUK følger din praktik tæt på. De vil komme på besøg på praktikstedet og hjælpe dig, hvis noget er svært. Vi kan også følge dig til og fra praktikstedet, så du får hjælp til at møde op og derved få mest muligt ud af praktikken.

Hver praktik afsluttes med en samtale med praktikstedet om dine arbejdsopgaver og om, hvordan du har klaret dem. Praktikvejlederen laver herefter en beskrivelse af dine arbejdsopgaver. Her beskrives også, hvad du har lært og hvad, der har været svært. Praktikevalueringerne vedlægges det kompetencerbevis, du modtager, når du er færdig med din STU.

 

Del indhold