Optagelse

Hvis du ønsker at modtage specialundervisning for voksne, skal du henvende dig til VUK.

Når vi har modtaget din ansøgning om undervisning, indkalder vi til en samtale, hvor der tages stilling til dine behov for undervisning.

Undervisningen iværksættes, hvis det vurderes, at du gennem undervisning og vejledning kan opnå bedre handlemuligheder og færdigheder. Undervisningen betales af kommunen.

Hvis man har længere end 11 km til skolen, kan man få betalt transporten med et offentligt transportmiddel.
I særlige tilfælde kan man få bevilget transport med Taxa.

Del indhold