Specialundervisning

Specialundervisning for voksne gives til personer med særlige behov efter lovbekendtgørelsen om specialundervisning for voksne.

Undervisningen er tilpasset den enkelte brugers forudsætninger, færdigheder og behov og gives til personer, der ikke kan modtage relevante tilbud efter anden lovgivning. 

Målet med specialundervisning for voksne er:

  • At afhjælpe eller begrænse virkningerne af et fysisk eller psykisk handicap.
  • At fremme færdigheder, der kan imødegå elevens handicap.
  • At fremme elevens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet.
  • At forbedre elevens funktion, herunder personlige udvikling og kvalifikationer.

Den kompenserende specialundervisning for voksne gives som deltidsundervisning. Deltidsundervisningen tager udgangspunkt i en specifik udfordring, et emne eller fag i forhold til en konkret funktionsnedsættelse. Undervisningen kan, ud fra en faglig vurdering, strække sig fra få uger til en længere periode med 1-8 lektioner pr. uge.